Eski eser yapılar, kültürümüzün, medeniyetimizin ve şehirlerimizin geçmişten günümüze kadar taşınmış en önemli unsurlardan biridir. Her biri adete tapu senetleri gibidir. Söz konusu yapıların geleceğe taşınması ise çok önemli bir amaçtır. Bu amaç çok teknik süreçleri içerir. Bu kapsamda her türlü eski eser yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile, bunların raporları, tarihi araştırmaları, fotoğraf albümleri hazırlanır ve en sonunda bu çalışmalar ilgili Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurullarından onaylatılır.

İçlerinde cami, mescid, han, köprü, muvakkithane, sıbyan mektebi, kütüphane, yoğurthane, su deposu, karakol binası, ahşap ve kargir sivil mimarlık eseri bulunan yaklaşık 110 yapının tüm bu süreçleri firmamız tarafından yapılmış ve medeniyetimize kazandırılmıştır. Ayrıca projeleri yapılan uygulaması esnasında müelliflik kapsamında müşavirlik hizmeti verilmektedir. Bununla birlikte özel sektöre ve kamuya ait eski eser yapıların restorasyon uygulama hizmeti de verilmektedir.